Formularz zgłoszeniowy na kurs 6cio dniowy - SZKOŁA WSPINANIA

formularz zgłoszeniowy na kurs wspinaczkowy skałkowy 6cio dniowy

IMG_20190722_121534
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych: tekst jednolity:DZ.U.2016r. poz 992)