formularz zgłoszeniowy na wspin_dzionek - własna protekcja - SZKOŁA WSPINANIA

formularz zgłoszeniowy na wspin_dzionek - własna protekcja

IMG_20190802_094206
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych: tekst jednolity:DZ.U.2016r. poz 992)